කොමඩු

නිවසේදී වියළි කොමඩු සාදන ආකාරය

නූතන ජනයා තමන් කන දේ ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුය. කොමඩු විශිෂ්ට ගුණාංග ඇත: එය සංලක්ෂිත වන්නේ ස්පන්දනය, සුවඳ, අසාමාන්‍ය මිහිරි රසයෙනි. මධ්‍යස්ථව භාවිතා කරන විට, එය ප්රයෝජනවත් වේ. නමුත් වියළි කොමඩු වල ප්‍රයෝජනය සෑම කෙනෙක්ම නොදනිති. එය නැවුම් හා වඩා රසවත්, සුවඳ හා රසවත් මිනිස් සිරුරට අඩු ප්රතිලාභයක් නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න