ප්රවර්ගය කුකුළන්

කුකුල් බිත්තර කැටි කරන්නේ කෙසේද?
කුකුළන්

කුකුල් බිත්තර කැටි කරන්නේ කෙසේද?

ශීත කළ ආහාර අතර බොහෝ විට එළවළු සහ පලතුරු හමු වූ නමුත් අමු හෝ තම්බා බිත්තර - දුර්ලභත්වයකි. මෙම නිෂ්පාදනයේ එවැනි ගබඩා කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය ගැන බොහෝ දෙනෙක් සැක පහළ කරති, ඔවුන් පවසන්නේ රසය පිරිහී යන බවයි. තවත් සමහරු, තාර්කික ආහාර භාවිතය ගැන පවසති: යෝග්‍යතා කාලය ඉකුත්වීමට පෙර ඔබට පරිභෝජනය කිරීමට කාලය නොමැති නම් - කැටි කරන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
කුකුළන්

කුකුල් බිත්තර කැටි කරන්නේ කෙසේද?

ශීත කළ ආහාර අතර බොහෝ විට එළවළු සහ පලතුරු හමු වූ නමුත් අමු හෝ තම්බා බිත්තර - දුර්ලභත්වයකි. මෙම නිෂ්පාදනයේ එවැනි ගබඩා කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය ගැන බොහෝ දෙනෙක් සැක පහළ කරති, ඔවුන් පවසන්නේ රසය පිරිහී යන බවයි. තවත් සමහරු, තාර්කික ආහාර භාවිතය ගැන පවසති: යෝග්‍යතා කාලය ඉකුත්වීමට පෙර ඔබට පරිභෝජනය කිරීමට කාලය නොමැති නම් - කැටි කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න
කුකුළන්

පීවීසී පයිප්ප වලින් සාදන ලද පෝෂක ඉදිකිරීම සඳහා සරල විකල්ප කිහිපයක්

සාම්ප්‍රදායික කුකුළු පෝෂකයන් ප්‍රායෝගිකව ඉතා අකාර්යක්ෂම හා ප්‍රායෝගික නැත, මන්ද කුරුල්ලන් බොහෝ විට ඒවාට නැග, ආහාර, පැටව් විසිරී ගොස් පිඟන් කෝප්ප උඩු යටිකුරු කරයි. කුකුළු අභිජනනය කරන්නන්ට පෝෂකයන්ගේ තත්වය නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කළ යුතු අතර ඒවා පිරිසිදු කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගත කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න