ප්රවර්ගය අර්තාපල් වර්ග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්
වැටීම තුළ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්

සෑම උයන් ශාලාවක් අලංකාරව හා මනරම් උද්යානයක් සිහින දකිනු ඇත. ඒ නිසා පඳුරු පඳුරු, අලංකාර මල්, බොහෝ පල දරන්නන් ගස් වර්ධනය වේ ... අවිනිශ්චිත ඇස් පෙනීම! ලස්සන පළතුරු ගස්වලින් එකක් ඇප්රිකොට් ඇටයේ, එය අපේ ඇස්වලට රසවත් මල් සමග සතුටු වන අතර, ඇප්රිකොට් ඇරෝක්රෝට් ඇටයේ රසය සහ අසමසම පෙනුම අසමසම වේ. ඇප්රිකොට් යනු ඉතා ප්රබල ගසක් නොවේ. නිසි සැලකිල්ලකින් යුතුව, අපගේ උත්සාහයන් සඳහා, ඉහළ අස්වැන්නක් අපට ලබා දෙයි.

තව දුරටත් කියවන්න
අර්තාපල් වර්ග

ස්ලාවික් "පාන්": අර්තාපල් වල හොඳම ප්රභේද

අපේ බිම් කැබලි වල බහුලව භාවිතා වන එළවළු කුමක්ද? කැරට්, ළූණු, ගෝවා? නැහැ, අර්තාපල්. මෙම මූල බෝගය දිගු කලක් තිස්සේ අපට තිරිඟු සමඟ එක් මට්ටමක් බවට පත්ව ඇත, එබැවින් එය “දෙවන පාන්” ලෙස සැලකිය හැකිය. 16 වන ශතවර්ෂයේදී අර්තාපල් බටහිර යුරෝපයේ පරාසයන්හි දක්නට ලැබුණි. අර්තාපල් නැගෙනහිරට and තට පැතිරෙන්නට පටන් ගත්තේ එතැන් සිට ය.
තව දුරටත් කියවන්න