ප්රවර්ගය හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද
හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

හයසින්ත් ගෘහ පැලෑටියක් මෙන්ම ගෙවත්තක් විය හැකිය. Hyacinths මුල් වසන්තයේ දී අවහිර වීමට පටන් ගනී. මල් ඉතා දීප්තිමත් හා සුවඳවත් වේ. අපි නූතන හයසින්ත් ගැන කතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ පරිකල්පනයට එහි වර්ණ විවිධත්වය සමඟ පහර දිය හැකිය - සුදු සිට මෙරූන්-කළු, රෝස සහ දම් පාට දක්වා. හයසින්ත් යනු කාලෝචිතව බලපෑම් කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම සඳහා යෝග්ය විය හැකි විවිධාකාර මල් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

හයසින්ත් ගෘහ පැලෑටියක් මෙන්ම ගෙවත්තක් විය හැකිය. Hyacinths මුල් වසන්තයේ දී අවහිර වීමට පටන් ගනී. මල් ඉතා දීප්තිමත් හා සුවඳවත් වේ. අපි නූතන හයසින්ත් ගැන කතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ පරිකල්පනයට එහි වර්ණ විවිධත්වය සමඟ පහර දිය හැකිය - සුදු සිට මෙරූන්-කළු, රෝස සහ දම් පාට දක්වා. හයසින්ත් යනු කාලෝචිතව බලපෑම් කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම සඳහා යෝග්ය විය හැකි විවිධාකාර මල් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
හයසින්ත්

වයිපර්ගේ ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද සහ රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

මස්කාරි (යුබොට්‍රිස්, බොට්‍රියන්තස්) යනු බල්බ බහු වාර්ෂික ශාකයකි, එය "වයිපර් ලූනු" සහ "මූසික හයසින්ත්" ලෙසද ප්‍රචලිතය. ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ, එය ක්‍රිමියාවේ කඳු සහ වනාන්තර දාරවල සහ කොකේසස්, මධ්‍යධරණි කලාපය, දකුණු හා මධ්‍යම යුරෝපයේ සහ කුඩා ආසියාවේ වර්ධනය වේ. අනෙකුත් වසන්ත මල් හා සසඳන විට මස්කරි වල මුල් සපුෂ්පක කාලය නිසා මෙම ශාකය විශේෂයෙන් ජනප්‍රිය වී තිබේ.
තව දුරටත් කියවන්න
හයසින්ත්

ඔවුන්ගේ වගාවන්ට ලබා දීම සහ ලක්ෂණ සඳහා හොඳම වසන්ත primroses

ඉෙමොලිමන්ට් සහ සීතල ශීත After තුවෙන් පසු, හිම හරහා ගමන් කරන සහ වසන්තයේ ප්‍රවේශය පුරෝකථනය කරන පළමු වසන්ත ප්‍රිම්රෝස් වැනි කිසිවක් ඔබගේ ආත්මයන් ඔසවා තබන්නේ නැත. මුල් මල් සීතල, අව්‍යාජ හා ඉතා ඉක්මණින් ගුණ කරයි. මෙම සියලු ගුණාංග වලට ස්තූතියි, ගිම්හාන ගෘහ, උද්‍යාන, චතුරස්ර ආදිය අලංකාර කිරීම සඳහා ඒවා විශිෂ්ටයි.
තව දුරටත් කියවන්න