විවෘත භූමිය සඳහා ගම්මිරිස් වර්ග

විවෘත භූමිය සඳහා ගම්මිරිස්: හොඳම ප්රභේද

දීප්තිමත් හිරු සංස්කෘතිය පහළොස්වන සියවස තරම් යුරෝපීය රටවලට පැමිණ ඇති අතර එතැන් සිට විශාල ඉල්ලුමක් පවතී. මෙම ශාකයේ වර්ග දෙදහසක් පමණ ඇත. ගම්මිරිස් සහ චපල සංස්කෘතියට ඉඩ දෙන්න, නමුත් එය වර්ධනය කිරීමේදී පෙම්වතුන් ඉතා හොඳ ප්‍රති .ල ලබා ගනී. ගම්මිරිස් වැඩීම සඳහා විශාල උත්සාහයක් අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න