චෙරි සිටුවීම

තම අස්වන්න සිටුවීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික උපදෙස්

මිහිරි චෙරි! තොල්වල ඇගේ රසය දැනුනේ නැති කවුද? ඉදුණු, පැණිරස-ඇඹුල්, ආලවන්ත හැඟීම් හෝ පරිණත සංතෘප්ත-මෘදු නොවේ. මෙම ගස සිටුවන්න, තම අස්වන්නෙහි රසය කිසි විටෙකත් අතීතයට අයත් දෙයක් නොවේ. මිහිරි චෙරි විශිෂ්ට අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හා හොඳින් වර්ධනය වීමට නම්, ඔබ කුඩා කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය: නිවැරදි ස්ථානය තෝරා ගන්න, තවාන් වල හෝ විශේෂිත වෙළඳපොලවල බීජ පැල මිලදී ගැනීමට වග බලා ගන්න, පැණිරස තම අස්වන්න රෝපණය කිරීම වසන්තයේ මුල් භාගයේ දී සිදු කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න