ප්රවර්ගය කප්පාදු කප්පාදු කිරීම

මුල් පිසිනු ලබන්නේ: විස්තරය, යෝග්‍යතාවය සහ රැකවරණය
කප්පාදු කප්පාදු කිරීම

මුල් පිසිනු ලබන්නේ: විස්තරය, යෝග්‍යතාවය සහ රැකවරණය

උගත් පන්තියේ පෙනුම කෙබඳුදැයි කවුරුත් දනිති. මෙය ඇදහිය නොහැකි තරම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ රසවත් පලතුරු සඳහා ගෙවතු හිමියන්ගේ ප්‍රියතම ශාකයකි. එය ඛනිජ හා විටමින් වලින් පොහොසත් ගුණ ඇත. ප්ලූම් පල්ප් වල පොටෑසියම්, ෆ්ලෝරීන්, සෝඩියම්, ප්‍රෝටීන, ආහාරමය තන්තු, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, විටමින් බී 1, බී 2, සී, ඊ සහ පීපී අඩංගු වේ. පිසිනු ලබන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එහි ස්ථානයයි.

තව දුරටත් කියවන්න
කප්පාදු කප්පාදු කිරීම

කප්පාදු කප්පාදු කිරීම: නියමයන්, ඉඟි, විශේෂාංග

සෑම උයන්පල්ලකුගේම පරමාර්ථය වන්නේ හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමයි. නමුත් මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉතා හොඳින් වැඩ කිරීම අවශ්ය වේ. අඩවියේ සෑම උයන්පල්ලෙකුටම පාහේ උගත් පන්තියක් ඇත. ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් යන දෙදෙනාම එහි පලතුරු භුක්ති විඳීමට කැමතියි. පිසිනු ලබන්නේ කොම්පෝට් වලින් වන අතර, තදබදය සාදනු ලැබේ, සහ පිසිනු ලබන්නේ inal ෂධීය ගුණ ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
කප්පාදු කප්පාදු කිරීම

මුල් පිසිනු ලබන්නේ: විස්තරය, යෝග්‍යතාවය සහ රැකවරණය

උගත් පන්තියේ පෙනුම කෙබඳුදැයි කවුරුත් දනිති. මෙය ඇදහිය නොහැකි තරම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ රසවත් පලතුරු සඳහා ගෙවතු හිමියන්ගේ ප්‍රියතම ශාකයකි. එය ඛනිජ හා විටමින් වලින් පොහොසත් ගුණ ඇත. ප්ලූම් පල්ප් වල පොටෑසියම්, ෆ්ලෝරීන්, සෝඩියම්, ප්‍රෝටීන, ආහාරමය තන්තු, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, විටමින් බී 1, බී 2, සී, ඊ සහ පීපී අඩංගු වේ. පිසිනු ලබන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එහි ස්ථානයයි.
තව දුරටත් කියවන්න