ප්රවර්ගය කිෂ්මිස් විකිරණ

ලොබෝ ඇපල්: උයන්පල්ලෙකු දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?
ඇපල් ලොබෝ

ලොබෝ ඇපල්: උයන්පල්ලෙකු දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?

පලතුරු වල ප්‍රමාණය හා රසය ඇපල් වර්ගයක් තෝරා ගැනීම සඳහා වඩාත්ම වැදගත් නිර්ණායක නොවේ. එමනිසා, පැළයක් සඳහා යාම - එහි සියලු අංග හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමට වග බලා ගන්න. ලොබෝ ඇපල් ප්‍රභේදයේ ලක්ෂණ, මෙම ප්‍රභේදයේ ගස හා පලතුරු වල වාසි සහ අවාසි මෙන්ම මෙම උද්‍යාන ගස රැකබලා ගැනීමේ සූක්ෂ්මතාවයන් මෙහි විස්තරාත්මකව විස්තර කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කිෂ්මිස් විකිරණ

"කිෂ්මිෂ්": හොඳම ප්රභේද

මිදි මුද්දරප්පලම් දීර් time කාලයක් තිස්සේ ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර, බොහෝ දුරට එය ස්වාභාවික විකෘතියක ප්‍රති result ලයක් වන අතර එය චුබුකොව් (ශාකමය ප්‍රජනනය) ආධාරයෙන් සවි කර ඇත. පසුකාලීනව මෙම මිදි තෝරාගත් අතර එමඟින් de න සංවර්ධිත බීජ සමඟ බොහෝ ප්‍රභේද බිහි විය. පාරිභෝගිකයින් යනු මුද්දරප්පලම් වල ජනප්‍රිය ප්‍රභේද වන අතර එහි සීනි ප්‍රමාණය 20% ට නොඅඩු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න