ප්රවර්ගය කුකුළන්ගේ අභිජනනය සමඟ සටන් කිරීම

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ
සම්මත රාස්ප්බෙරි

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ

උද්යාන තුළ රතු පැහැති පඳුරු කිසිවෙකු පුදුමයට පත් කිරීම හා රාස්ප්බෙරි ගසක්? විශාල ආකර්ෂණීය පලතුරු සහිත මනරම් මනරම් ගස් උනන්දුව හා අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. අපි කතා කරන්නේ සම්මත රාස්ප්බෙරි වර්ග ගැන ය. රාස්ප්බෙරි ගසේ ප්‍රභේද තද රතු පාට ගස් වර්ග තුනක් අපේ ප්‍රදේශවල බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර අපි ඒවා ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
කුකුළන්ගේ අභිජනනය සමඟ සටන් කිරීම

නපුරු කෝපය සහිත කුකුළන්

කුකුළන් - සොබාදහමේ සටන්කරුවන්, මෙම ගුණාංගය ජානමය මට්ටමින් ඔවුන් තුළ අන්තර්ගත වේ. ක්‍රියාශීලී පිරිමියෙකුට තම තරඟය ඉදිරියට ගෙන යාමට සුදුසු ශක්තිය, විඳදරාගැනීම සහ ප්‍රතිචාරාත්මක බව තිබිය යුතුය. අභිජනනය කුමක් වුවත්, සැබෑ පිරිමි සතෙකු සෑම දිනකම විවෘත සටනේදී මෙම ගුණාංග පවතින බව ඔප්පු කිරීමට සූදානම්ය. කුකුළන්ගේ සටන් ප්‍රභේද කිහිපයක් ඇත, ඒ සෑම එකක්ම එයටම ආවේණික වූ ලක්ෂණ සහ ධනාත්මක ගුණාංග ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න