මකරා බෝ කිරීම

නිවසේදී ඩ්‍රැකේනා බෝ කිරීමේ ක්‍රම

ඩ්‍රැකේනා යනු අප්‍රිකානු තල් ගසක් වන අතර එය බොහෝ විට කාර්යාල සහ විසිත්ත කාමර අලංකාර කරන අතර ඕනෑම කාමරයක දර්ශනීය ලෙස පෙනේ. මෙය ආකර්ශනීය නිවර්තන ගෙවතු වගාවකි. ඔබ දන්නවාද? පුරාවෘත්තයට අනුව, නිර්භීත රණශූරයා උත්තම පූජකයාගේ දියණියගේ දෑත් ඇසීය. උත්තම පූජකයා බිමට පොල්ලක් ඇලවූ අතර, දින පහකට පැළ සිටුවීමෙන් පසු ඇයට තම දියණියව ලබා දෙන්නේ නම්, ඔහු රණශූරයා විසින් එය ක්රියාත්මක කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න