ඇල්පයින් ෆෙස්කියු

ෆෙස්කියු හි ප්‍රධාන වර්ග පිළිබඳ විස්තරය

Fescue - ධාන්ය බහු වාර්ෂික ශාකය. මෙම තණකොළවල ප්‍රධාන කාර්යය විශේෂයෙන් අලංකාරය, එබැවින් භූ දර්ශන නිර්මාණකරුවන් එය එතරම් ප්‍රිය කරයි. මෙය ලස්සන, ඉතා සුවිශේෂී හා රසවත් ශාකයකි. ෆෙස්කියු වල ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි වාසිය නම් එය රෝග හා පරපෝෂිතයන්ට ප්‍රතිරෝධී වීමයි. ෆෙස්කූ කුලයට විශේෂ 150 කට වඩා ඇත, නමුත් අපි ඒවායින් වඩාත් ජනප්‍රිය ඒවා හඳුනාගෙන ඒවායේ ලක්ෂණ ලබා දෙන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න