ඇස්පරගස් medic ෂධීය

ඇස්පරගස් වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග: භාවිතය සහ contraindications

ඇස්පරගස් යනු ඇස්පරගස්ගේ පවුලට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි. මෙම ශාකය විවිධ සෙවණැලි සහිත කුඩා ඉඳිකටු හැඩැති කොළ සහිත දිගු, ඉස්ම සහිත, ro න රිකිලි නිපදවයි - සුදු පැහැය, ලා රෝස, කොළ, තරමක් දම් පාට. මූල පද්ධතිය thick න, දිගු මුල් වලින් සමන්විත වේ. ශාකයේ සංයුතිය හා ගුණාංග නිසා එය සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය වට්ටෝරු වල භාවිතා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න