ප්රවර්ගය වසන්තයේ දී පීච් රෝපණය කිරීම

වැඩෙන අශ්ව කරල් පිළිබඳ උපදෙස්: රෝපණය සහ රැකවරණය
Horseradish

වැඩෙන අශ්ව කරල් පිළිබඳ උපදෙස්: රෝපණය සහ රැකවරණය

හොර්ඩරෑෂ් යනු ගෝවා පවුලේ බහු වාර්ෂික තෙතමනයයි. මාංසමය ඝන මූල, කෙලින්ම අතු කපා, විශාල කොළ. නිජබිම් අශ්ව කරල් - අග්නිදිග යුරෝපය, අද ආසියාව, යුරෝපය (නිවර්තන කලාප හැර) සහ ඇමරිකාවේ බෙදා හරිනු ලැබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
වසන්තයේ දී පීච් රෝපණය කිරීම

වසන්තයේ දී පීච් රෝපණය කිරීම - විනෝදාත්මක හා ප්රයෝජනවත් වැඩ

පීච් ගස යනු එය වර්ධනය වන හා සැලකිලිමත් වන ක්රියාවලියක දී එය රෝපණය කරන විට, බොහෝ සාධකවලට දැඩි හා සංවේදී වන දකුණු කර්මාන්තශාලාවකි. පීච් පළතුරු ඉතා ප්රයෝජනවත් හා රසවත්, ඔවුන් ප්රයෝජනවත් ද්රව්ය හා විටමින් බොහෝ අඩංගු වේ. එහි සුවපත් ගුණාංග නිසා බොහෝ රෝග සඳහා විවිධාකාර ආහාර වේලෙහි ආහාරයට බොහෝ විට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න