ප්රවර්ගය විදේශීය ශාක

රෆ්ලේෂියා මල: විශාලතම මල දැන ගැනීම
විදේශීය ශාක

රෆ්ලේෂියා මල: විශාලතම මල දැන ගැනීම

විෂ්කම්භය මීටර 1 ට වඩා විශාල සහ කිලෝග්‍රෑම් 10 ක් හෝ ඊට වැඩි බරකින් යුත් ලොව විශාලතම මල රෆ්ලෙසියා ලෙස හැඳින්වේ. අසාමාන්ය පරපෝෂිත ශාකය එහි ඉතිහාසය හා ජීවන රටාව සමඟ පුදුමයට පත් වනු ඇත. ඔහුව වඩා හොඳින් දැන හඳුනා ගන්න. සොයාගැනීමේ ඉතිහාසය ගිනිකොනදිග ආසියාවෙන් පැමිණි මෙම පුදුමාකාර ශාකයට තවත් නම් කිහිපයක් ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
විදේශීය ශාක

රෆ්ලේෂියා මල: විශාලතම මල දැන ගැනීම

විෂ්කම්භය මීටර 1 ට වඩා විශාල සහ කිලෝග්‍රෑම් 10 ක් හෝ ඊට වැඩි බරකින් යුත් ලොව විශාලතම මල රෆ්ලෙසියා ලෙස හැඳින්වේ. අසාමාන්ය පරපෝෂිත ශාකය එහි ඉතිහාසය හා ජීවන රටාව සමඟ පුදුමයට පත් වනු ඇත. ඔහුව වඩා හොඳින් දැන හඳුනා ගන්න. සොයාගැනීමේ ඉතිහාසය ගිනිකොනදිග ආසියාවෙන් පැමිණි මෙම පුදුමාකාර ශාකයට තවත් නම් කිහිපයක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
විදේශීය ශාක

පිපි umber ් tree ා ගස: රැකවරණය, භාවිතය, ගුණාංග

බිලිම්බි වැනි ශාකයක් ගැන අසා ඇත්තේ ස්වල්ප දෙනෙක් වන අතර බොහෝ විට එහි පලතුරු වියළි කුළුබඩුවක් සඳහා පරිභෝජනය කරති. එය කුමක්ද සහ එය සිදුවන්නේ කොතැනද යන්න සොයා බලමු. බිලිම්බි යනු කුමක්ද සහ එය වැඩෙන තැන බිලිම්බි යනු ඇඹුල් පවුලේ කෙටි කඳ පතනශීලී ශාකයකි. එය පිපි umber ් tree ා ගස ලෙසද හැඳින්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න