ප්රවර්ගය පැළ සිටුවීම

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ
සම්මත රාස්ප්බෙරි

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ

උද්යාන තුළ රතු පැහැති පඳුරු කිසිවෙකු පුදුමයට පත් කිරීම හා රාස්ප්බෙරි ගසක්? විශාල ආකර්ෂණීය පලතුරු සහිත මනරම් මනරම් ගස් උනන්දුව හා අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. අපි කතා කරන්නේ සම්මත රාස්ප්බෙරි වර්ග ගැන ය. රාස්ප්බෙරි ගසේ ප්‍රභේද තද රතු පාට ගස් වර්ග තුනක් අපේ ප්‍රදේශවල බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර අපි ඒවා ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
පැළ

සුදු ෂිටිම් වගා කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම

ඇකේසියා ගිම්හාන නිවැසියන්ගේ සහ ගෙවතු හිමියන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නේ එහි විවෘත වැඩ බහු-ස්ථර ඔටුන්න, අලංකාර මල් හා සියුම් සුවඳයි. බොහෝ අය ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ එවැනි ප්රාතිහාර්යයක් වගා කිරීමට අවශ්ය වේ. මාර්ගය වන විට, එය තරමක් සරලයි - විශේෂයෙන් දැනටමත් පළපුරුදු ගිම්හාන පදිංචිකරුවන් සඳහා. මෙම ව්‍යාපාරයට අළුත් අය සඳහා, සුදු ෂිටිම් වර්ධනය සඳහා කෘෂි තාක්‍ෂණික නීති පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් අපි ඉදිරිපත් කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න