ප්රවර්ගය ගස් කඩුව

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications
වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

දිනයන් යනු තල් ගස්වල fruits ල වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ ගුණය සඳහා ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අගය කර ඇත. ඒවායේ රසායනික සංයුතිය සහ ශරීරයට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ අපි තේරුම් ගන්නෙමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඒවා ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වේ (ඒවා ග්ලූකෝස්, ෆ ruct ක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් මගින් නිරූපණය කෙරේ).

තව දුරටත් කියවන්න
ගස් කඩුව

ජනප්රිය ගස් පීංස් පිළිබඳ විස්තරය

ගස peony (සන්නාහයකින්. Paeonia x suffruticosa), එය අර්ධ පඳුරු වන අතර, Peony කුලයට අයත් දෙමුහුන් ශාක වර්ගයක් වන අතර එය Pion පවුල නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විද්යාඥයන් විශේෂ ගහක පැන් වර්ග වෙන් කර නොතිබුණද, ඒවා වර්ග හා දෙමුහුන් ප්රභේදයන් වර්ග කරයි. අද ලෝකයේ මෙම ශාකයේ වර්ග හා දෙමුහුන් පන්සියයකට වඩා ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් චීනයේ වර්ධනය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න