චිකන් පෝෂණය

ගෘහස්ථ කුකුළන්ට පෝෂණය කිරීම සඳහා කෙතරම්, කොපමණ කොපමණ ප්රමාණයක්: නිවැරදි ආහාර පිළියෙල කිරීම

ඕනෑම වෙනත් ගෘහස්ථ සතුන් මෙන්, කුකුළන් අයිතිකරුගේ රැකවරණය සහ රැකවරණය අවශ්ය වේ. විශේෂයෙන්ම ආහාරයට අවශ්ය බව ඔවුන් දැනෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගිම්හානයේදී, මෙම පක්ෂීන්ට ඇවිදීමට ප්රමාණවත් ඉඩක් තිබේ නම්, අර්ධ වශයෙන් තමන්ටම ආහාර සැපයිය හැකිය. නමුත් තවමත්, ඔවුන්ට අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ වීථියේ ඇවිදීමට සහ අපගේ දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ කෘමීන් ආහාරයට ගත නොහැක, එබැවින් වසර පුරා මෙම පක්ෂීන් පෝෂණය කළ යුත්තේ කෙසේද සහ කුමක් දැයි හරියටම සොයා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න