ප්රවර්ගය ඩාලියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ඩාලියා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කරන්නේ කෙසේද?

ඩාලියා - සරත් සෘතුවේ මල් වල රැජින. සරත් සමයේ අග භාගය වන තුරුම එය මල් පිපී ඇත. මීට අමතරව, ඩැලියාව ශාකය රැකබලා ගැනීම අපහසු නැත. අද වන විට බොහෝ ගෙවතු හිමියන් බහු වාර්ෂික පළතුරු සමඟ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කිරීමට පටන් ගත් අතර ඒවා වැඩීම හා නඩත්තු කිරීම එතරම් කරදරයක් නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න