යුස්ටෝමා

යුස්ටෝමා, නිසි ලෙස වර්ධනය වී රැකබලා ගන්න

යුස්ටෝමා (හෝ ලිසියාන්තස්) යනු ජෙන්ටියන් පවුලේ සපුෂ්ප ශාකයකි. මල් වගා කරන්නන් අතර විශාල ජනප්‍රියත්වයක් භුක්ති විඳිති (කප්පාදුව මත වැඩුණු), නැවුම් කපන ලද මල් කළඹක් සති තුනක් දක්වා බඳුනක රැඳී සිටිය හැකිය. මෙම ලිපියෙන් අපි කතා කරන්නේ eustoma වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම ගැන ය. විවිධ ප්‍රභේද අද වන විට ලිසියාන්තස් බීජ විශාල ප්‍රමාණයක් විකිණීමට ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න