බ්රොයිලර් අභිජනනය

අංකුර බෝලක් වර්ග කිහිපයක් ගැන අපි විස්තර කරමු: ඒවායේ ගුණාංග සහ ඒවායේ ලක්ෂණ මොනවාද?

එදිනෙදා ජීවිතයේදී මිනිසුන් කුරුල්ලන්ගේ නමට බ්‍රොයිලර් අභිජනනය ලෙස හුරුවී ඇතත් විද්‍යාවේ එවැනි දෙයක් නොමැත. විද්‍යාවේදී බ්‍රොයිලර් කුරුස ලෙස හැඳින්වේ. කුරුස හෝ බ්‍රොයිලර් යනු විවිධ වර්ගයේ කුකුළන්ගේ මිශ්‍රණයකි, එය හොඳම ගුණාංග අවශෝෂණය කර සියලු නරක ගුණාංග ඉවත දමා ඇත. සෑම වසරකම ග්රහයාගේ සංඛ්යාව වැඩිවීම නිසා මස් සඳහා අවශ්යතාව නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න