ප්රවර්ගය ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

තම අස්වන්නෙහි ප්‍රධාන රෝග සහ පළිබෝධකයන් හා ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ක්‍රම
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

තම අස්වන්නෙහි ප්‍රධාන රෝග සහ පළිබෝධකයන් හා ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ක්‍රම

ඔබේ වෙබ් අඩවියට තම අස්වන්න ගොඩ බැස ඇති බැවින්, ඔබ සැහැල්ලුවෙන් නොසිටිය යුතුය. ගස අපගේ අක්ෂාංශ වල මුල් බැස ගැනීම පහසු වුවද විවිධ රෝග හා පළිබෝධකයන්ට ගොදුරු වේ. සෑම උද්‍යානකරුවෙක්ම ඉක්මනින් හෝ පසුව ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නේ මෙම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන්ගෙන් ඇයව ගලවා ගත නොහැකි බැවිනි. ඒවායේ සිදුවීම පුරෝකථනය කළ හැකි සාධක (කාලගුණය, කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය) සහ අනපේක්ෂිත (අතු වලට අහම්බෙන් සිදුවන හානිය ආදිය) යන දෙකටම බලපායි.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

තම අස්වන්නෙහි ප්‍රධාන රෝග සහ පළිබෝධකයන් හා ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ක්‍රම

ඔබේ වෙබ් අඩවියට තම අස්වන්න ගොඩ බැස ඇති බැවින්, ඔබ සැහැල්ලුවෙන් නොසිටිය යුතුය. ගස අපගේ අක්ෂාංශ වල මුල් බැස ගැනීම පහසු වුවද විවිධ රෝග හා පළිබෝධකයන්ට ගොදුරු වේ. සෑම උද්‍යානකරුවෙක්ම ඉක්මනින් හෝ පසුව ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නේ මෙම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන්ගෙන් ඇයව ගලවා ගත නොහැකි බැවිනි. ඒවායේ සිදුවීම පුරෝකථනය කළ හැකි සාධක (කාලගුණය, කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය) සහ අනපේක්ෂිත (අතු වලට අහම්බෙන් සිදුවන හානිය ආදිය) යන දෙකටම බලපායි.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

මැන්ඩරින් රෝග සහ ඒවා ජය ගන්නේ කෙසේද

මැන්ඩරින් අයත් වන පැඟිරි රෝග යම් දුරකට විශේෂිත වන අතර බොහෝ පලතුරු ශාකවල ලක්ෂණයකි. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ටැංජරීන් ගස් රෝග ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විසින් ඇති කරයි: මයිකොප්ලාස්මා, වෛරස්, බැක්ටීරියා, දිලීර. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන්ගේ ප්‍රති result ලය වන්නේ ගස හා පලතුරු වල ඇති විවිධ අඩුපාඩු ය: වර්ධනය, වණ, කුණුවීම, පැල්ලම් සහ යනාදිය.
තව දුරටත් කියවන්න