ප්රවර්ගය වයින්

මිදි කොළ වලින් ගෙදර හැදූ ෂැම්පේන් සාදා ගන්නේ කෙසේද
වයින්

මිදි කොළ වලින් ගෙදර හැදූ ෂැම්පේන් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ෂැම්පේන් ගැන සිතන විට බොහෝ අය ඔවුන්ගේ මනෝභාවය වැඩි දියුණු කරති. එය ස්ත්‍රී පානයක් ලෙස සලකනු ලැබුවද පිරිමින්ද එය සතුටින් පානය කරති. මෙම බීම වර්ග පමණක් ගබඩා කර ගත හැකි බවත් එය මිදි යුෂ හෝ වයින් ද්රව්යවලින් සාදා ඇති බවටත් අප පුරුදු වී සිටිමු. ඉතා සරල අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඔබට නිවසේදී ෂැම්පේන් සෑදිය හැකි බව පෙනේ, එයින් ප්‍රධාන වන්නේ මිදි කොළ ය.

තව දුරටත් කියවන්න
වයින්

මිදි කොළ වලින් ගෙදර හැදූ ෂැම්පේන් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ෂැම්පේන් ගැන සිතන විට බොහෝ අය ඔවුන්ගේ මනෝභාවය වැඩි දියුණු කරති. එය ස්ත්‍රී පානයක් ලෙස සලකනු ලැබුවද පිරිමින්ද එය සතුටින් පානය කරති. මෙම බීම වර්ග පමණක් ගබඩා කර ගත හැකි බවත් එය මිදි යුෂ හෝ වයින් ද්රව්යවලින් සාදා ඇති බවටත් අප පුරුදු වී සිටිමු. ඉතා සරල අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඔබට නිවසේදී ෂැම්පේන් සෑදිය හැකි බව පෙනේ, එයින් ප්‍රධාන වන්නේ මිදි කොළ ය.
තව දුරටත් කියවන්න
වයින්

ඔබට අවශ්‍ය දේ සහ නිවසේදී වයින් සකස් කරන්නේ කෙසේද

ගෙදර හැදූ වයින්, එය සාදන ඕනෑම දෙයකින් සවි කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය එහි රසය වඩාත් සංතෘප්ත කිරීමට සහ බීම දිගු කාලයක් තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ක්රියා පටිපාටියම සරල ය: ඔබට වෝර්ට්, ඇල්කොහොල් හෝ ටින්කටර් සහ සීනි අවශ්ය වනු ඇත. එය සමඟ කළ යුත්තේ කුමක්ද සහ සවි කිරීමේ තාක්ෂණය කුමක්ද - අපි තවදුරටත් සොයා බලමු. ඔබට වයින් සවි කිරීමට අවශ්‍ය ඇයි?
තව දුරටත් කියවන්න