ස්පාතිෆිලම් පෝෂණය කිරීම

ස්පාතිෆිලම් පිපෙන්නේ නැත, ශාක වැඩෙන විට එහි කොළ කහ පැහැයට හැරේ

මෙම ලිපියේ සාකච්ඡාව බොහෝ ගෘහණියන්ගේ නිවෙස් හා වාසස්ථාන අලංකාර කරන ලස්සන මල් Spathiphyllum මත අවධානය යොමු කරනු ඇත. දුර්වල වර්ධනයට හා සපුෂ්පක ස්පාතිෆිලම් වලට හේතු අපි සලකා බලමු. වතුර දැමිය යුතු ආකාරය අපි ඔබට කියමු, බොහෝ විට මලට අතිරේක පෝෂණය අවශ්‍ය වේ. මෙම ලිපියෙන්, ඔබ සෙවෙස්ටිස්පතිෆයිලම් සහ තවත් දේ කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න