ප්රවර්ගය විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications
වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

දිනයන් යනු තල් ගස්වල fruits ල වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ ගුණය සඳහා ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අගය කර ඇත. ඒවායේ රසායනික සංයුතිය සහ ශරීරයට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ අපි තේරුම් ගන්නෙමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඒවා ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වේ (ඒවා ග්ලූකෝස්, ෆ ruct ක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් මගින් නිරූපණය කෙරේ).

තව දුරටත් කියවන්න
විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම

ඩැචාහි කලු මල්බීරි වර්ධනය වේ

කළු මල්බෙරි - මල්බෙරි, සුදු මල්බෙරිගේ සමීප relative ාතියෙකි. ගස් බෙරි වල වර්ණය හා රසය අනුව පමණක් නොව (කළු සුවඳ හා පැණිරසයි), සේද පණුවා සුදු මල්බෙරි වල මෘදු කොළ වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. කළු මල්බෙරි: විස්තරය මල්බෙරි ගස් වගා කරනු ලබන්නේ සේද පණුවන් දළඹුවන් බෝ කිරීම සඳහා ය.
තව දුරටත් කියවන්න