ප්රවර්ගය වයඹ සඳහා ඇපල් වර්ග

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
වයඹ සඳහා ඇපල් වර්ග

වයඹ සඳහා හොඳම ඇපල් ගස් වර්ග

සෑම දේශගුණික කලාපයකටම ආවේණික ලක්ෂණ ඇති අතර සියලුම ඇපල් ප්‍රභේද එයට සුදුසු නොවේ. විශිෂ්ට උද්‍යාන ගසක් වගා කිරීමට සහ එයින් විශාල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නම්, ඔබ ඇපල් ගසෙහි සියලු අංගයන් හුරු කර ගත යුතුය. අද අපි වයඹ දිග දේශගුණික කලාපය සඳහා ප්‍රභේද තෝරාගෙන ඒවායේ සිටුවීමේ ලක්ෂණ සලකා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න