ප්රවර්ගය ප්‍රයෝජනවත් ඇප්රිකොට් ඇටයේ

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම
කෘමීන්

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම

සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මවිතයට පත් නොවේ. කාරණය දැනටමත් ෂුකොග්ලොවනියා වෙත පැමිණ ඇති අතර, ජීවමාන ස්වරූපයෙන්. අපි කතා කරන්නේ කුරුමිණියන්ගේ මායාකාර වෛද්‍යවරයා හෙවත් අඳුරු-බ්‍රෝ, ජන සුව කරන්නන්ට අනුව පිළිකා සහ ඒඩ්ස් වැනි දරුණු රෝග සමඟ පවා සටන් කිරීමට හැකියාව ඇත. ජීව විස්තරය පෙනුමේ - එය කුඩා කළු දෝෂයකි 5 මි.මී.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්‍රයෝජනවත් ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්රයෝජනවත් හා සුව ගුණ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ දීප්තිමත් සීනි පලතුරු සහිත ගසක් වන අතර එය කුසගින්න තෘප්තිමත් කරන අතර ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඇප්රිකොට් ඇටයේ ආමේනියාවේ සිට ස්ලාව් ජාතිකයන් වෙත පැමිණියද චීනයෙන් එය බෙදා හැරීම ආරම්භ විය. ඇප්රිකොට් ඇටයේ රසායනික සංයුතිය ඇප්රිකොට් ඇටයේ සියලුම කොටස් ඉතා ත්යාගශීලී රසායනික සංයුතියක් ඇත. පොත්ත ටැනින් වලින් පොහොසත් ය, ලී ෆ්ලේවනොයිඩ්, කොළ වල ෆීනෝල් ​​කාබනික් සහ ඇස්කෝර්බික් අම්ල අඩංගු වන අතර මල් වල කැරොටින් අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න