බ ug ග්මන්ෂියා

බ ug ග්මන්ෂියා: "දේවදූත හොරණෑ" වල ප්‍රධාන වර්ග

බ ug ග්මන්ෂියා යනු සොලනේසී පවුලේ සාමාජිකයෙකි. අද ඔබට දකුණු ඇමරිකාවේ පාමුල පිහිටි උපනිවර්තන දේශගුණයක් තුළ ස්වභාවික පරිසරය තුළ වර්ධනය වන බ ug ග්මන් වර්ග හයක් සොයාගත හැකිය. මෙම ශාකයේ නම ලන්දේසි උද්භිද විද්‍යා ist සෙබෝල්ඩ් ජස්ටිනස් බ්‍රිග්මන්ට ගෞරවයක් විය. බ ug ග්මන්ෂියා වැසියන් බොහෝ විට "දේවදූත හොරණෑ" ලෙස හැඳින්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න