ප්රවර්ගය වර්ධනය වම්බටු පැල

මුල් ශ්රේණියේ වම්බටු එපික් F1
වර්ධනය වම්බටු පැල

මුල් ශ්රේණියේ වම්බටු එපික් F1

හයිබ්රිඩ් වම්බටු ප්රභේදය "එපික් F1" දේශීය උප නාගරික ප්රදේශයන්හි නොදැනුවත්වම දැන සිටියද, නමුත් ඉතා කෙටි කාලයක් සඳහා මෙම ශාකය ඔප්පු වී ඇත. මෙම නවතම දෙමුහුන් පෙර නොවූ විරූ අස්වැන්නක් සහ පලතුරක ප්‍රමාණයක් ඇත. මීට අමතරව, ශාකයේ සාපේක්ෂව කෙටි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් පවතින අතර එය දකුණු පළාත්වල පමණක් නොව, ශීත දේශගුණයන්ටද එය වර්ධනය විය හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
වර්ධනය වම්බටු පැල

වම්බටු බීජ පැළ වැපිරීම: ප්රායෝගික උපදෙස්

අද වම්බටු කාලා බැලූ පුද්ගලයෙකු සොයා ගැනීමට අපහසු වේ: ශීත ඍතුවේ ගිම්හානයේදී - ග්රිල් මත, ආදිය. වට්ටෝරු වලට ප්රධාන භූමිකාව ලබා දී ඇති අතර, ගණන් කළ නොහැකි තරම් අලංකාර සහ සරල ආහාර වේලක් ඇත. සාමාන්යයෙන් සාමාන්යයෙන් මෙම එළවළුව "නිල්" හෝ "demyanka" යනුවෙන් ද හැඳින්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
වර්ධනය වම්බටු පැල

මුල් ශ්රේණියේ වම්බටු එපික් F1

හයිබ්රිඩ් වම්බටු ප්රභේදය "එපික් F1" දේශීය උප නාගරික ප්රදේශයන්හි නොදැනුවත්වම දැන සිටියද, නමුත් ඉතා කෙටි කාලයක් සඳහා මෙම ශාකය ඔප්පු වී ඇත. මෙම නවතම දෙමුහුන් පෙර නොවූ විරූ අස්වැන්නක් සහ පලතුරක ප්‍රමාණයක් ඇත. මීට අමතරව, ශාකයේ සාපේක්ෂව කෙටි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් පවතින අතර එය දකුණු පළාත්වල පමණක් නොව, ශීත දේශගුණයන්ටද එය වර්ධනය විය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න