කොක්සිඩෝසිස්

බේකොක්ස් drug ෂධය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද: මාත්‍රාව සහ පරිපාලන ක්‍රමය

කොක්සිඩෝසිස් වැනි රෝගයක් හාවන් තුළ බහුලව දක්නට ලැබේ. මෙය පරපෝෂිතයෙකු වන කොක්සිඩියා නිසා ඇතිවන ආක්‍රමණික රෝගයකි. මෙම රෝගය බඩවැල් හා අක්මාවට බලපායි. එමනිසා, බොහෝ පශු සම්පත් පාලකයන් "බේකොක්ස්" යන drug ෂධය තමන් සමඟ තබා ගනී. සිය යෙදුම සෑම අදියරක දී ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
තව දුරටත් කියවන්න