ප්රවර්ගය මල් ඇඳ

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications
වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

දිනයන් යනු තල් ගස්වල fruits ල වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ ගුණය සඳහා ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අගය කර ඇත. ඒවායේ රසායනික සංයුතිය සහ ශරීරයට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ අපි තේරුම් ගන්නෙමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඒවා ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වේ (ඒවා ග්ලූකෝස්, ෆ ruct ක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් මගින් නිරූපණය කෙරේ).

තව දුරටත් කියවන්න
මල් ඇඳ

අලංකාර මල් ඇඳක් ගල් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

දීප්තිමත් හා ලස්සන පින්තූර නිර්මාණය කිරීම සඳහා රළු ගල් හා සියුම් සියුම් මල්වල ing ෝෂාකාරී වෙනස භාවිතා කිරීමට භූ දර්ශන නිර්මාණකරුවන්ට හැකි විය. අද වන විට මෙම විලාසිතා ප්‍රවණතාව උද්‍යාන, උද්‍යාන සහ රටෙහි අඩවි සැලසුම් කිරීමේදී එහි ස්ථානය හිමි කරගෙන තිබේ. ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේම දෑතින් ගල් ඇඳක් සාදන්න.
තව දුරටත් කියවන්න