පැඟිරි බෝග

ග්රිපේට්: කැලරි ප්රමාණයක්, විටමින් අඩංගු දේ, හොඳයි, පීල් කරන ආකාරය, කෑමට නොහැක්කකි

මිදි යනු උපනිවර්තන කලාපයේ වැඩෙන මීටර් 15 ක් පමණ උස සදාහරිත ගසක fruit ලයකි. මෙම පැඟිරි ලබා ගත්තේ අහඹු ලෙස අනෙකුත් පැඟිරි පලතුරු - පොමෙලෝ සහ තැඹිලි. 18 වන ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේදී උද්භිද විද්‍යා-පූජක ග්‍රිෆිත්ස් හියුස් විසින් එය පළමුවෙන් විස්තර කරන ලද්දේ මෙම පලතුර “තහනම් පලතුර” ලෙසිනි.
තව දුරටත් කියවන්න