ප්රවර්ගය නයිට්රජන් පොහොර

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ
සම්මත රාස්ප්බෙරි

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ

උද්යාන තුළ රතු පැහැති පඳුරු කිසිවෙකු පුදුමයට පත් කිරීම හා රාස්ප්බෙරි ගසක්? විශාල ආකර්ෂණීය පලතුරු සහිත මනරම් මනරම් ගස් උනන්දුව හා අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. අපි කතා කරන්නේ සම්මත රාස්ප්බෙරි වර්ග ගැන ය. රාස්ප්බෙරි ගසේ ප්‍රභේද තද රතු පාට ගස් වර්ග තුනක් අපේ ප්‍රදේශවල බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර අපි ඒවා ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
නයිට්රජන් පොහොර

නිසි ගොඩබෑම සහ ඇලිසම් සඳහා සත්කාර කිරීම

එය විසිතුරු පැළෑටියක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වනු ඇත - ඇලිසම්. බීජ පැල මත ඇලිසම් වපුරන්නේ කෙසේද සහ එය රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු. මෙම ලිපියෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් නොව ශාකය පිළිබඳ රසවත් කරුණු ද සොයාගත හැකිය. ඔබ දන්නවාද? පුරාණ කාලයේදී බුරාචොක් කුලයට අයත් ශාකයක් ජලභීතිකා රෝගයට එරෙහිව භාවිතා කරන ලද අතර එහි ලතින් නම වන ලැට් සාක්ෂි දරයි.
තව දුරටත් කියවන්න