සයිබීරියාව සඳහා ගම්මිරිස් වර්ග

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම ගම්මිරිස් වර්ග

ගම්මිරිස් යනු තාපයට ආදරය කරන සහ සැහැල්ලු ආදරණීය සංස්කෘතියක් බව සියලු ආරම්භකයින් සහ පළපුරුදු Gardeners දනිති. මෙම ශාකය සූපශාස්ත්‍ර සකස් කිරීම සඳහා පමණක් නොව ජන හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේද භාවිතා වේ. ගම්මිරිස් වල පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හා විටමින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර පැඟිරි වගාවන් පවා ඉක්මවා යයි.
තව දුරටත් කියවන්න