ප්රවර්ගය කළමනාකරු

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ
සම්මත රාස්ප්බෙරි

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ

උද්යාන තුළ රතු පැහැති පඳුරු කිසිවෙකු පුදුමයට පත් කිරීම හා රාස්ප්බෙරි ගසක්? විශාල ආකර්ෂණීය පලතුරු සහිත මනරම් මනරම් ගස් උනන්දුව හා අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. අපි කතා කරන්නේ සම්මත රාස්ප්බෙරි වර්ග ගැන ය. රාස්ප්බෙරි ගසේ ප්‍රභේද තද රතු පාට ගස් වර්ග තුනක් අපේ ප්‍රදේශවල බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර අපි ඒවා ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරු

පක්ෂි පෝෂක ස්වාධීනව නිෂ්පාදනය කිරීම: ගවේෂණය කිරීමේ විකල්ප

කළ යුතු කුරුලු පෝෂකය වනජීවීන් භුක්ති විඳීමට කදිම ක්‍රමයකි. ඔබ බොහෝ කුරුල්ලන් ජීවත් වන ප්‍රදේශයක ජීවත් වන්නේ නම්, හොඳින් පිහිටා ඇති පෝෂක කිහිපයක් මඟින් කුරුල්ලන් දෙස සමීපව බැලීමට හා ඒවායේ සුන්දරත්වය භුක්ති විඳීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ඔබට මිල අධික පෝෂකයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නැත. ඔබට එය පහසුවෙන්ම සාදාගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න