කැලි හොයා

බෙහෙත් වල ප්රධාන රෝග සහ පළිබෝධ: වැළැක්වීම සහ ප්රතිකාර කිරීම

හෝයා හෝ ඊනියා ලෙස හැඳින්වෙන පරිදි ඉටි ඉටි යනු ලැටෝනොන් පවුලෙහි සදාහරිත වයින් වර්ගයකි. මෙම කුලය එංගලන්තයේ උයන් වන තෝමස් හොයිගේ ගෞරවයට පත්විය. අද ලොව පුරා ශාක විශේෂ 200 ක් පමණ තිබෙනවා. දකුණු චීනය, ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව යන රටවල හොයියූ සොයා ගත හැකිය. කඳු බෑවුම් කඳු බෑවුම් හා ගස් ටන්ක හරහා පැතිර ය.
තව දුරටත් කියවන්න