ප්රවර්ගය කළු කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග
සයිබීරියාව සඳහා තක්කාලි

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග

18 වන ශතවර්ෂයේ පළමු තක්කාලි රුසියාවේ දර්ශනය වූ විට, ඔවුන් එතරම් ජනප්‍රිය වනු ඇතැයි කිසිවෙකුට සිතාගත නොහැකි විය. එපමණක් නොව, මෙම එළවළු උණුසුම් කලාපවල පමණක් නොව ආක්ටික් සාගරයේ තෙල් වේදිකාවල පවා වගා කරන ලදී. සයිබීරියාව වැනි කලාපයක මෙම බෝගය වගා කිරීම ගැන කතා කිරීමට ඇත්තේ කුමක්ද?

තව දුරටත් කියවන්න
කළු කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

කළු මුතු: කළු කරන්ට් ඇතුළු හොඳම ප්රභේද

ලතින් වචනයක් වන රයිබ්ස් නිග්‍රම් රුසියානු භාෂාවට "කළු කරන්ට් ඇතුළු" ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම කළු "මුතු" වල පල්ප් සහ ඉඟුරු වල කොටසක් වන ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය මූලද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් නිසා මෙම ශාකයේ බෙරි ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. විටමින් සී, බී, පී, සිට්‍රික් අම්ලය, ග්ලූකෝස්. කළු වියළි මිදි යොදයි වල අඩංගු ප්‍රයෝජනවත් සංයෝගවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙය නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න