ප්රවර්ගය වාමන ඇපල් වර්ග

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
වාමන ඇපල් වර්ග

වාමන ඇපල් ප්‍රභේද: විස්තරය සහ රැකවරණය

වාමන ඇපල් ගස් බිම් කොටසෙහි සිටුවීමේ වාසි ඉතා පැහැදිලිය. ඔවුන් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා අතර ඔබට විශාල භෝග ප්‍රමාණයක් ලබා දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වාමන ඇපල් ගස් වලට ඔවුන්ගේම ලක්ෂණ සහ රැකවරණ අවශ්‍යතා ඇති අතර ඒවා Gardeners දැන සිටිය යුතුය. වාමන ඇපල් ගස් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු, අපි මෙම ලිපිය ඔබ සමඟ බෙදා ගනිමු.
තව දුරටත් කියවන්න