හොස්ටා

අපි සෙවන-ඉවසා දමන බහු වාර්ෂික පළතුරු ලැයිස්තුව අධ්‍යයනය කරමු

ඕනෑම ගිම්හාන ගෘහයක නිරන්තරයෙන් සෙවණැලි, නිවස පිටුපස, ගරාජය හෝ පලතුරු ගස් යට ස්ථාන තිබේ. බොහෝ විට ගෙවතු හිමියන් අසන්නේ මෙම ප්‍රදේශ කළු පොළොවේ කළු කුහර නොගැලපෙන නමුත් විවිධ වර්ණවලින් ඇසට ප්‍රිය කරන බවය. එවිට ගැටලුව පැනනඟියි. බොහෝ මල් හා විසිතුරු ශාක සූර්යාලෝකය යටතේ වර්ධනය වීමට කැමැත්තක් දක්වයි.
තව දුරටත් කියවන්න