ප්රවර්ගය කොළ සැල්දිරි

ගර්භාෂ මී පැණි මිනිස් සිරුරට චිකිත්සක බලපෑම, විශේෂයෙන් රාජකීය ජෙලි සකස් කිරීම
රාජකීය ජෙලි

ගර්භාෂ මී පැණි මිනිස් සිරුරට චිකිත්සක බලපෑම, විශේෂයෙන් රාජකීය ජෙලි සකස් කිරීම

පුරාණ කාලයේ සිටම මී පැණි අද්විතීය .ෂධයක් ලෙස භාවිතා කර ඇත. නිෂ්පාදනයේ පුළුල් පරාසය බොහෝ අවස්ථාවලදී එය භාවිතා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. පුරාණ වෛද්‍ය අත්පිටපත්වල පැණි මත පදනම් වූ වට්ටෝරු විශාල ප්‍රමාණයක් bs ෂධ පැළෑටි එකතු කිරීම හා පිරිසිදු ස්වරූපයෙන් විස්තර කෙරේ. හිපොක්‍රටීස් මී පැණි රැගෙන තම රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කළේය.

තව දුරටත් කියවන්න
කොළ සැල්දිරි

කොළ සැල්දිරි වගා කිරීමේ ලක්ෂණ

සැල්දිරි වැඩීම එළවළු නිෂ්පාදනයේ අභියෝගයක් ලෙස සැලකේ. එය ඉතා දිගු වර්ධන සමයක් ඇති අතර ඒ සමඟම තාපයට හා සීතලට ඉතා අඩු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි. සමහර ගෙවතු වගා කිරීම ඉතා අපහසු වන්නේ එබැවිනි. කොළ සැල්දිරි වගා කරන්නේ කෙසේද - මෙම සමාලෝචනයේදී කියවන්න. කොළ සැල්දිරි වල ලක්ෂණ සැල්දිරි යනු කුඩ පවුලට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි.
තව දුරටත් කියවන්න