අමරන්ත්

අමරන්ට්හි හොඳම ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමකි

අමරන්ත් වසර 6000 කට වැඩි කාලයක් පෘථිවියේ පවතී. පුරාණ කාලයේ ඉන්කාවරුන් සහ ඇස්ටෙක්වරු ඔහුට වන්දනාමාන කළහ. යුරෝපයේ, 1653 දී ස්වීඩනයෙන් ආනයනය කරන ලදී. අමරන්ත් - රැකවරණයෙහි ඇති අව්‍යාජ ශාකයකි, ජලය හා හිරුට ආදරය කරයි. ලෝක වෘක්ෂලතාදිය තුළ විවිධ වර්ගවල අමරන්ට් වර්ග 60 කට වඩා ඇත. සත්ව ආහාර ලෙස අමරන්ත් කාර්මික පරිමාණයෙන් මෙන්ම ගෘහස්ථ සතුන් පෝෂණය කිරීම සඳහා දීර් time කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න