ප්රවර්ගය ගෙරානියම්

මහල් නිවාසයේ ශීත in තුවේ දී ගෙරානියම් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?
ගෙරානියම්

මහල් නිවාසයේ ශීත in තුවේ දී ගෙරානියම් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

ගෙරානියම් නොහොත් පෙලර්ගෝනියම් - සුප්‍රසිද්ධ ගෘහස්ථ ශාකයකි. මෙම සුන්දර හා ප්රයෝජනවත් මල නිවසේ ජනේල ප්රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය දෙමින් නිරන්තරයෙන් වාසය කරයි. යෝජිත ද්‍රව්‍ය තුළ අපි ගෙරානියම් ශීත කාලය නිසි ලෙස සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද, සීතල කාලය තුළ ශාකය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ දිගු මල් පිපීම සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ යුතු කොන්දේසි මොනවාද යන්න ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
ගෙරානියම්

ගෘහස්ථ ගෙරානියම් අවහිර නොවන්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද?

ගෙරානියම් නොහොත් පෙලර්ගෝනියම්, විවිධාකාරයේ සෙවණැලි වල අනාරක්‍ෂිත සත්කාර සහ සශ්‍රීක පුෂ්ප මංජරිය සඳහා ප්‍රසිද්ධ වන අතර එය මල් වගාකරුවන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පොදු ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටිති: ශාකය පිපීම නතර කරයි. මෙම ලිපියෙන් අපි මලෙහි මෙම හැසිරීමට හේතු දෙස සමීපව සලකා බලා කළ යුතු දේ සොයා බලමු. එවිට පෙලාර්ගෝනියම් සශ්‍රීක මල් පිපීමෙන් ඇසට ප්‍රිය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ගෙරානියම්

මහල් නිවාසයේ ශීත in තුවේ දී ගෙරානියම් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

ගෙරානියම් නොහොත් පෙලර්ගෝනියම් - සුප්‍රසිද්ධ ගෘහස්ථ ශාකයකි. මෙම සුන්දර හා ප්රයෝජනවත් මල නිවසේ ජනේල ප්රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය දෙමින් නිරන්තරයෙන් වාසය කරයි. යෝජිත ද්‍රව්‍ය තුළ අපි ගෙරානියම් ශීත කාලය නිසි ලෙස සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද, සීතල කාලය තුළ ශාකය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ දිගු මල් පිපීම සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ යුතු කොන්දේසි මොනවාද යන්න ගැන කතා කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න
ගෙරානියම්

තණබිම් ගෙරානියම්: properties ෂධීය ගුණ සහ contraindications, වගාව

බොහෝ වගාකරුවන්ට තණකොළ ගෙරානියම් වගා කර නිවසේදී භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යය. මෙම ශාකය සතුව ඇති සුව ගුණාංග මොනවාද, එයින් නිෂ්පාදන පිළියෙළ කරන්නේ කෙසේද සහ ගබඩා කරන්නේ කෙසේද යන්නත්, තණබිම් ගෙරානියම් සිටුවීමේ ක්‍රියාවලියත් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමත් අපි වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. ජෙනරික් තණබිම් ගෙරානියම් (ග්‍රූස්, ෆීල්ඩ් ගෙරානියම්) යනු ගෙරානියම්, පවුලේ ගෙරානියම් කුලයට අයත් ශාකසාර ද්වි පරමාණුක ශාකයකි.
තව දුරටත් කියවන්න