ප්රවර්ගය තදාසන්න ප්‍රදේශය

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම
කෘමීන්

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම

සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මවිතයට පත් නොවේ. කාරණය දැනටමත් ෂුකොග්ලොවනියා වෙත පැමිණ ඇති අතර, ජීවමාන ස්වරූපයෙන්. අපි කතා කරන්නේ කුරුමිණියන්ගේ මායාකාර වෛද්‍යවරයා හෙවත් අඳුරු-බ්‍රෝ, ජන සුව කරන්නන්ට අනුව පිළිකා සහ ඒඩ්ස් වැනි දරුණු රෝග සමඟ පවා සටන් කිරීමට හැකියාව ඇත. ජීව විස්තරය පෙනුමේ - එය කුඩා කළු දෝෂයකි 5 මි.මී.

තව දුරටත් කියවන්න
තදාසන්න ප්‍රදේශය

අක්කර 10 ක සැලසුම් බිම්, වර්ග, ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය

අක්කර 10 ක භූමි භාගයක් යනු නිවසක්, ගෙවත්තක්, හරිතාගාර හෝ එළවළු ඇඳන්, ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා හෝ ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා පිටියක් සහ කෘතිම ජලාශයක් පවා භාවිතා කළ හැකි තරමක් විශාල ප්‍රදේශයකි. තාර්කික භාවිතයෙන් ඕනෑම ව්යාපෘතියක් සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් ඇති වනු ඇත, ප්රධාන දෙය වන්නේ භූමිය තුළ වස්තු ස්ථානගත කිරීම නිසි ලෙස සැලසුම් කිරීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න