ප්රවර්ගය මීයන්

ඔබේම දෑතින් මූසික පටියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද
මීයන්

ඔබේම දෑතින් මූසික පටියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ධාන්ය වර්ග සහිත කැබිනට්ටුවක 10 වන මහලේ බැල්කනියේ මූසිකයක් පැවතීම දුර්ලභ වුවද තවමත් හැකි ප්රපංචයකි. කාමරයේ මීයන් ඇතිවීමට හේතු බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකිය. ඒවා වඩාත් විස්තරාත්මකව සලකා බලන්න. මීයන් බැලීමට පැමිණෙන්නේ ඇයි? බොහෝ විට අපි මීයන් බැලීමට පොළඹවන අතර, ප්‍රදේශයේ පිරිසිදුකම හා පිළිවෙල පවත්වා ගැනීම අමතක කර ආහාර ලබා ගත හැකි ස්ථානවල තබමු.

තව දුරටත් කියවන්න
මීයන්

ඔබේම දෑතින් මූසික පටියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ධාන්ය වර්ග සහිත කැබිනට්ටුවක 10 වන මහලේ බැල්කනියේ මූසිකයක් පැවතීම දුර්ලභ වුවද තවමත් හැකි ප්රපංචයකි. කාමරයේ මීයන් ඇතිවීමට හේතු බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකිය. ඒවා වඩාත් විස්තරාත්මකව සලකා බලන්න. මීයන් බැලීමට පැමිණෙන්නේ ඇයි? බොහෝ විට අපි මීයන් බැලීමට පොළඹවන අතර, ප්‍රදේශයේ පිරිසිදුකම හා පිළිවෙල පවත්වා ගැනීම අමතක කර ආහාර ලබා ගත හැකි ස්ථානවල තබමු.
තව දුරටත් කියවන්න
මීයන්

පෞද්ගලික නිවසක මීයන් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

පෞද්ගලික නිවසක මීයන්ගේ පෙනුම සෑම විටම එහි වෙසෙන ජනතාව සමඟ භූමිය සඳහා අරගලයකට තුඩු දෙයි. මීයන් ප්‍රජනනය අකුණු වේගයෙන් සිදු වන අතර, ඒවා ශබ්දය, කෑගැසීම, ආහාර නරක් කිරීම සහ වඩාත් අප්‍රසන්න හා භයානක වන්නේ රෝග 70 කට වඩා ඇති වාහකයන් ය. මීයන්ට පහර දීම සමඟ කටයුතු කිරීම පහසු නැත - මිනිසුන් සමඟ සියවස් ගණනාවක් පැරණි අසල්වැසි කාලය තුළ මීයන් සියළුම ආකාරයේ උගුල් වලට හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇත, එබැවින් අද වඩාත් නවීන හා effective ලදායී ක්‍රම භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න