ප්රවර්ගය ටේසන්

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
ටේසන්

මිදි වර්ග අකාරාදී + ඡායාරූපය

පැළ සිටුවීම වැනි වැදගත් සිදුවීමකට පෙර, මිදි තෝරා ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුතු දේ පළමුව තීරණය කළ යුතුය. පළමුව, ලබා දී ඇති ප්‍රභේදය වාර්ෂික අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා, පළතුරු වල ගුණාත්මකභාවය කුමක්ද? දෙවනුව, රිකිලි වල වයසට යාමේ තරම කුමක්ද? තෙවනුව, මිදි වත්තෙහි අනාගතය සඳහා ප්‍රදේශයේ දේශගුණය සැලකිල්ලට ගැනීම සඳහා, ඔබ ඉරිතැලීම් වලට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද තෝරා ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න