ප්රවර්ගය ආමන්ඩ්

ආමන්ඩ්: රෝපණය හා රැකබලා ගන්නා ආකාරය
ආමන්ඩ්

ආමන්ඩ්: රෝපණය හා රැකබලා ගන්නා ආකාරය

ආමන්ඩ් ශාකය කුඩා නමුත් ඉතා වටිනා පලතුරු ගසක් හෝ පඳුරු වන අතර එය උගත් පන්තියේ relative ාතියෙකි. ජනප්‍රිය විශ්වාසයන්ට පටහැනිව, ආමන්ඩ් ගෙඩි නොවේ; ඒවා තද ගල් පලතුරකි. ආසියාව මෙම ශාකයේ උපන් ස්ථානය ලෙස සැලකේ, නමුත් වර්තමානයේ ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ආමන්ඩ් වගා කරයි, එය එක්සත් ජනපදයේ සමහර ප්‍රාන්තවල, චීනයේ, ටියැන් ෂාන් කඳුකරයේ, යුරෝපයේ, සාර්ථකව වගා කෙරේ, ආමන්ඩ් මධ්‍යධරණී රටවල සහ ක්‍රිමියාවේ මෙන්ම කොකේසස් වලද බහුලව දක්නට ලැබේ. දන්නා පරිදි ආසියාවේ සහ යුරෝපයේ මංසන්ධියේ පිහිටා ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ආමන්ඩ්

ආමන්ඩ්: රෝපණය හා රැකබලා ගන්නා ආකාරය

ආමන්ඩ් ශාකය කුඩා නමුත් ඉතා වටිනා පලතුරු ගසක් හෝ පඳුරු වන අතර එය උගත් පන්තියේ relative ාතියෙකි. ජනප්‍රිය විශ්වාසයන්ට පටහැනිව, ආමන්ඩ් ගෙඩි නොවේ; ඒවා තද ගල් පලතුරකි. ආසියාව මෙම ශාකයේ උපන් ස්ථානය ලෙස සැලකේ, නමුත් වර්තමානයේ ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ආමන්ඩ් වගා කරයි, එය එක්සත් ජනපදයේ සමහර ප්‍රාන්තවල, චීනයේ, ටියැන් ෂාන් කඳුකරයේ, යුරෝපයේ, සාර්ථකව වගා කෙරේ, ආමන්ඩ් මධ්‍යධරණී රටවල සහ ක්‍රිමියාවේ මෙන්ම කොකේසස් වලද බහුලව දක්නට ලැබේ. දන්නා පරිදි ආසියාවේ සහ යුරෝපයේ මංසන්ධියේ පිහිටා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
ආමන්ඩ්

ඡායාරූපය සමඟ ආමන්ඩ් පිටි සඳහා පියවරෙන් පියවර වට්ටෝරුව

අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස ආමන්ඩ් පිටි අවශ්‍ය විවිධ කෑම වර්ග තිබේ. එවැනි නිෂ්පාදනයක් සෑම තැනකම බොහෝ දුරට විකුණනු ලබන අතර එය තරමක් මිල අධිකය. එසේ වුවද, ආමන්ඩ් ධාන්ය වලින් පිටි ඇගේ මුළුතැන්ගෙයෙහි ඕනෑම සේවිකාවක් ඇඹරීමට ඉඩ තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම අවස්ථාවේ දී පවා, සමාන සං component ටකයක් ලාභ සතුටක් නොවේ, නමුත් එය උත්සව මේසයක් අලංකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සැබෑ සූපශාස්ත්‍ර කෘති සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන බැවින්, සමහර විට ඔබට තවමත් සුරතල් විය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න