පැළ මැක්කන්

ක්ලෝරෝෆයිටම් සඳහා සත්කාර කිරීමේ මූලධර්ම

ක්ලෝරෝෆයිටම් යනු සෑම නිවසකම පාහේ පවතින සුදු-කොළ පටු කොළ සහිත බහු වාර්ෂික පඳුරකි. බලාගාරය රැකබලා ගැනීමට ඉල්ලා නැත. තවද මෙම ලිපියෙන් අපි ක්ලෝරෝෆයිටම් රෝපණය කරන්නේ කෙසේද සහ ශාකය රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමු. ඔබට ක්ලෝරෝෆයිටම් ගුණ කළ හැකි ක්‍රම මොනවාදැයි අපි සොයා බලමු, මෙම ශාකයේ පළිබෝධ සහ රෝග ගැන කියන්න ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න