කන්‍යා ඉඩම්

රට හෑරීමේ නීති, කවදාද සහ කෙසේද යන්න රට තුළ පොළොව හෑරීම

එළවළු වත්තක් වගා කිරීමට කාලය පැමිණි විට, එය වසන්ත හෝ සරත් සෘතුවේ කැණීම් හෝ වේදනාකාරී වේවා, බොහෝ ගෙවතු හිමියන් බලාපොරොත්තු සුන් කරගනිමින් ඔලුවට ඇලී සිටිති. එහි නීති රීති නොදැන තරමක් සංකීර්ණ හා කාලය නාස්ති කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කිසිසේත් බියකරු සිහිනයක් බවට පත්විය හැකිය. විදේශීය වස්තුවක් ලෙස සවලක් ගන්නා ආරම්භකයින් සඳහා විශේෂයෙන් දුෂ්කර ය.
තව දුරටත් කියවන්න