ප්රවර්ගය වර්ජින් ඉඩම්

ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ භාවිතා කිරීම
ලැවෙන්ඩර්

ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ භාවිතා කිරීම

පුරාණ රෝමයේ කාලවලදී පවා ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ ගැන දැනගන්නට ලැබුණි. ප්‍රතිබැක්ටීරීය ගුණ ඇති බැවින් ඇය අත් සේදීම සඳහා ස්නානය හා වතුරට එකතු කරන ලදී. එසේම, කුළුබඩු රසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, එය අද ආහාර පිසීමට සහ බීම සෑදීමට භාවිතා කරන ලදී. පුරාණ කාලයේ සිට වර්තමානය දක්වා ලැවෙන්ඩර් හොඳ සුව ගුණ ඇති බැවින් සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කන්‍යා ඉඩම්

රට හෑරීමේ නීති, කවදාද සහ කෙසේද යන්න රට තුළ පොළොව හෑරීම

එළවළු වත්තක් වගා කිරීමට කාලය පැමිණි විට, එය වසන්ත හෝ සරත් සෘතුවේ කැණීම් හෝ වේදනාකාරී වේවා, බොහෝ ගෙවතු හිමියන් බලාපොරොත්තු සුන් කරගනිමින් ඔලුවට ඇලී සිටිති. එහි නීති රීති නොදැන තරමක් සංකීර්ණ හා කාලය නාස්ති කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කිසිසේත් බියකරු සිහිනයක් බවට පත්විය හැකිය. විදේශීය වස්තුවක් ලෙස සවලක් ගන්නා ආරම්භකයින් සඳහා විශේෂයෙන් දුෂ්කර ය.
තව දුරටත් කියවන්න