ප්රවර්ගය ස්ථර මගින් ප්‍රජනනය

සියලු වර්ගවල බෝටිටී කොස්ටෝනිස් විස්තර
ස්ථර මගින් ප්‍රජනනය

සියලු වර්ගවල බෝටිටී කොස්ටෝනිස් විස්තර

කොටොනෙස්ටර් පලතුරක් පමණක් නොව අලංකාර සංස්කෘතියක් ද විය හැකිය. සශ්‍රීක කොළ පැහැති ශාක පත්‍රවල පසුබිමට එරෙහිව රතු පලතුරු ඔබ වෙනත් පැලෑටි සමඟ සංයෝජනයක් ලෙස පඳුරක් හෙජ් හෝ කේන්ද්‍රීය රූපයක් ලෙස රෝපණය කළහොත් බිම් කැබැල්ලට වාසිදායක වනු ඇත. ඔබ දන්නවාද? ශාකයේ නම වන්නේ "කොට්ටෝනේ" යනුවෙන් ග්රීක් වචන දෙකකි. එනම් quince, "aster" යන්නයි. පෙනුමෙන්, එක් වර්ගයේ කොට්ටෝවාටර්ගේ කොළ quince කොළ වගේ පෙනේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්ථර මගින් ප්‍රජනනය

සියලු වර්ගවල බෝටිටී කොස්ටෝනිස් විස්තර

කොටොනෙස්ටර් පලතුරක් පමණක් නොව අලංකාර සංස්කෘතියක් ද විය හැකිය. සශ්‍රීක කොළ පැහැති ශාක පත්‍රවල පසුබිමට එරෙහිව රතු පලතුරු ඔබ වෙනත් පැලෑටි සමඟ සංයෝජනයක් ලෙස පඳුරක් හෙජ් හෝ කේන්ද්‍රීය රූපයක් ලෙස රෝපණය කළහොත් බිම් කැබැල්ලට වාසිදායක වනු ඇත. ඔබ දන්නවාද? ශාකයේ නම වන්නේ "කොට්ටෝනේ" යනුවෙන් ග්රීක් වචන දෙකකි. එනම් quince, "aster" යන්නයි. පෙනුමෙන්, එක් වර්ගයේ කොට්ටෝවාටර්ගේ කොළ quince කොළ වගේ පෙනේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ස්ථර මගින් ප්‍රජනනය

බෝ වන ගහක ක්රම අධ්යයනය කරමු

කෝනල් යනු පඳුරු වර්ගයකි. එය අපේ අක්ෂාංශ වල මෙන්ම ලෝකයේ (දකුණු යුරෝපයේ, ආසියාවේ, කොකේසස් සහ උතුරු ඇමරිකාවේ) බෙරි සහ කොළවල රසය හා සුව ගුණය නිසා බෙහෙවින් ජනප්‍රියය. මීට අමතරව, ශාක විසිතුරු උද්යාන සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. සුනඛ දැව ප්‍රචාරණය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ: බීජ, ස්ථර දැමීම, පඳුර බෙදීම, මූල මොරෙයියන් මෙන්ම සුනඛ ලී බද්ධ කිරීම.
තව දුරටත් කියවන්න