ප්රවර්ගය බාබෙරි තන්බර්ග්

ජනප්‍රිය විශේෂ සහ බාබෙරි වර්ග
බාබෙරි තන්බර්ග්

ජනප්‍රිය විශේෂ සහ බාබෙරි වර්ග

බාර්බෙරි (අග. බර්බෙරිස්) යනු බාර්බෙරි පවුලෙන් බහු වාර්ෂික පඳුරු පඳුරකි, පලතුරු ආහාරයට ගත හැකි දීප්තිමත් රතු බෙරි. වල් ස්වරූපයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු අර්ධගෝලයේ දක්නට ලැබේ. මෙම ශාකය සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 2-2.5 ක උසකට ළඟා වේ.එහි කරල් අංකුර සහ සරල දත් කොළ ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බාබෙරි තන්බර්ග්

බාබෙරි තන්බර්ග් - නැගෙනහිර පිටසක්වල ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ

තන්බර්ග්හි බාබරි එහි ස්වාභාවික වාසභූමියේ චීනයේ සහ ජපානයේ කඳු බෑවුම්වල වර්ධනය වේ. එහි අලංකාරය නිසා එය දහනව වන ශතවර්ෂයේදී පුළුල් විය. අභිජනනය කරන්නන්ගේ උත්සාහය තුළින් ශාක වර්ග පනහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් බෝ කරන ලදී. බාබෙරි තන්බර්ග්හි ප්‍රභේද සහ ප්‍රභේද සියලු වර්ගවල බාබෙරි තන්බර්ග් විස්තර කළ නොහැක, අපගේ අක්ෂාංශ වල උද්‍යානවල වඩාත් සුලභ දේ කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න
බාබෙරි තන්බර්ග්

ජනප්‍රිය විශේෂ සහ බාබෙරි වර්ග

බාර්බෙරි (අග. බර්බෙරිස්) යනු බාර්බෙරි පවුලෙන් බහු වාර්ෂික පඳුරු පඳුරකි, පලතුරු ආහාරයට ගත හැකි දීප්තිමත් රතු බෙරි. වල් ස්වරූපයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු අර්ධගෝලයේ දක්නට ලැබේ. මෙම ශාකය සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 2-2.5 ක උසකට ළඟා වේ.එහි කරල් අංකුර සහ සරල දත් කොළ ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න