ප්රවර්ගය පැස්ටර්නැක්

පැස්ටර්නැක් එළවළු: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ contraindications
පැස්ටර්නැක්

පැස්ටර්නැක් එළවළු: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ contraindications

පැස්ටර්නැක් අපේ කලාපයේ වඩාත්ම ජනප්රිය එළවළු වර්ගයකි. මෙම එළවළු අඹරා පවුලට අර්ථ දක්වා ඇත. එහි ජනගහනය ඉතා ප්රයෝජනවත් ගුණාංගයක් වන අතර මිනිසාගේ ජීවිතයේ බොහෝ අංශයන් සඳහා පාස්පිරිප්ටිය සෑදී තිබේ: පෝෂණය, සාම්ප්රදායික ඖෂධවේදය සහ සාම්ප්රදායික බෙහෙත්, කොස්මෙටොලිවිද්යාව.

තව දුරටත් කියවන්න
පැස්ටර්නැක්

එළිමහනේ බීජ වලින් parsnip වැඩීම සඳහා ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ගෙවතු අතර බීජ වලින් parsnip වැඩීම ඇදහිය නොහැකි තරම් දුෂ්කර යැයි මතයක් පවතී. සියල්ලම අඩු බීජ ප්‍රරෝහණයක් ඇති නිසා - 50% ට වඩා වැඩි නොවේ. මෙම අංගය ඔහුට සගන්ධ ෙතල්වල ඉහළ අන්තර්ගතයක් ලබා දුන් බව විශ්වාස කෙරේ. ඊට අමතරව, ඒවා වසරකට නොඅඩු ගබඩා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ මෙම අංගයන් පිළිබඳව දැනුවත් වී කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය දැඩි ලෙස පිළිපදින්නේ නම්, ඔබට අපේක්ෂිත ප්‍රති .ල ලබා ගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
පැස්ටර්නැක්

ශීත for තුව සඳහා parsnip අස්වැන්න වට්ටෝරු

වෙනත් බොහෝ ශාක මෙන්, parsnip දිගු කලක් තිස්සේ එහි වාසිදායක සහ සුව ගුණ සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙය සකස් කිරීමේ බොහෝ ක්‍රම පැවතීමට හේතු විය. Parsnip වට්ටෝරු හෘදයේ රෝග, රුධිර නාල සහ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අවයව වලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ට විශේෂ උනන්දුවක් දක්වනු ඇත. ඊට අමතරව, නිශ්චිත ශාකය ඩයියුරිටික් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර කොලික සඳහා පළමු සහායකයා වන අතර සමහර අය තට්ටය වැළැක්වීම සඳහා පවා බොහෝ විට එය භාවිතා කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න
පැස්ටර්නැක්

පැස්ටර්නැක් එළවළු: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ contraindications

පැස්ටර්නැක් අපේ කලාපයේ වඩාත්ම ජනප්රිය එළවළු වර්ගයකි. මෙම එළවළු අඹරා පවුලට අර්ථ දක්වා ඇත. එහි ජනගහනය ඉතා ප්රයෝජනවත් ගුණාංගයක් වන අතර මිනිසාගේ ජීවිතයේ බොහෝ අංශයන් සඳහා පාස්පිරිප්ටිය සෑදී තිබේ: පෝෂණය, සාම්ප්රදායික ඖෂධවේදය සහ සාම්ප්රදායික බෙහෙත්, කොස්මෙටොලිවිද්යාව.
තව දුරටත් කියවන්න